بازگشت به بالا بستن همه

وردپرس نسخه 4,0+مرجع توابع مورد استفاده در کد نویسی پوسته

توابع Query

Get Postsget_posts();

WP Reset Querywp_reset_query();