بازگشت به بالا بستن همه

وردپرس نسخه 4,0+مرجع توابع مورد استفاده در کد نویسی پوسته

توابع برچسب ها

Single Tag Titlesingle_tag_title();

Tag Descriptiontag_description();

The Tagsthe_tags();

WP Generate Tag Cloudwp_generate_tag_cloud();

WP Tag CloudWP Tag Cloud();